Logo Codi Obert

Religió Catòlica

Destaquem...

Comparteix-ho

El mètode Catholic Voices

Aquest mètode promou l’escolta i el diàleg, a la vegada que busca la comprensió de les crítiques. Busquem nous mètodes per a millorar la transmissió de la fe cristiana.

S’ofereixen claus d’interpretació que donin sentit a la vida de l’alumnat i als nous desafiaments que el nostre món planteja, permetent el desenvolupament de la seva identitat cristiana i l’exercici d’una ciutadania activa, crítica i responsable.

Fomentem la creativitat i una relació activa amb els valors cristians.

Facilitar la comprensió dels continguts.

Potenciar l’autonomia dels estudiants.

Activar les ganes d’aprendre.

Fomentar el judici crític, ètic i estètic.

Presentem una exposició raonada i cuidada dels continguts curriculars.

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

978-84-218-7480-6
1r-2n BA
ISBN Paper: 978-84-218-7481-3
ISBN Digital: 978-84-218-7784-5

Comparteix-ho

Consulta els recursos digitals més rellevants
que completen el projecte educatiu

Sol·licita més informació!