Logo Codi Obert

Plàstica, Visual i Audiovisual

Destaquem...

Comparteix-ho

LLIBRE. Basat en projectes (ABP): els continguts curriculars es treballen per projectes, amb activitats d’aprenentatge significatiu, de forma competencial i globalitzada.

 

CARPETA DE LÀMINES. Basada en centres d’interès: activitats en format de làmina que treballen els continguts curriculars en sis centres d’interès. Les activitats se centren en la pràctica dels procediments i de les tècniques artístiques tant analògiques com digitals.

978-84-218-7394-6
I ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7394-6
ISBN Digital: 978-84-218-7711-1
978-84-218-7398-4
II ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7398-4
ISBN Digital: 978-84-218-7713-5
978-84-218-7402-8
4t ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7402-8
ISBN Digital: 978-84-218-7715-9
carpeta 978-84-218-7396-0
I ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7396-0
carpeta 978-84-218-7400-4
II ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7400-4
carpeta 978-84-218-7404-2
4t ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7404-2

Comparteix-ho

Consulta els recursos digitals més rellevants
que completen el projecte educatiu

Sol·licita més informació!