Logo Codi Obert

Plàstica, Visual i Audiovisual

Destaquem...

Comparteix-ho

Un projecte amb dues línies autònomes d’aprenentatge actiu:

LLIBRE. Basat en projectes (ABP): els continguts curriculars es treballen per projectes, amb activitats d’aprenentatge significatiu, de forma competencial i globalitzada.

 

CARPETA DE LÀMINES. Basada en centres d’interès: activitats en format de làmina que treballen els continguts curriculars en sis centres d’interès. Les activitats se centren en la pràctica dels procediments i de les tècniques artístiques tant analògiques com digitals.

Contextualitzem els sabers propis de l’àrea en situacions d’aprenentatge reals i els vinculem directament a la competència personal i social.

Garantim l’atenció als diferents ritmes d’aprenentatge per mitjà d’activitats avaluables, amb tasques multinivell, l’ús de la realitat augmentada i recursos digitals, per consolidar els continguts i incentivar l’autoregulació de l’aprenentatge.

Es promou el treball col·laboratiu i la transferència d’aprenentatges entre els blocs curriculars de l’àrea de Plàstica, Visual i Audiovisual / Expressió artística i altres matèries.

Igualtat de gènere
Incorporem la presència, el paper i l’aportació de les dones en la cultura de tots els temps.
Desenvolupament sostenible
Assumim una actitud activa davant dels principals desafiaments mediambientals actuals per caminar cap a un futur globalment sostenible.

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

978-84-218-7394-6
I ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7394-6
ISBN Digital: 978-84-218-7711-1
978-84-218-7398-4
II ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7398-4
ISBN Digital: 978-84-218-7713-5
978-84-218-7402-8
4t ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7402-8
ISBN Digital: 978-84-218-7715-9
carpeta 978-84-218-7396-0
I ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7396-0
carpeta 978-84-218-7400-4
II ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7400-4
carpeta 978-84-218-7404-2
4t ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7404-2

Comparteix-ho

Consulta els recursos digitals més rellevants
que completen el projecte educatiu

Sol·licita més informació!