Logo Codi Obert

Llengua catalana i Literatura

Destaquem...

Comparteix-ho

Aprenentatge a partir de l’entorn de l’alumnat

Contextualitzem els sabers propis de l’àrea en situacions reals a través d’activitats en context i de projectes.

Implementem l’actualització completa dels continguts gramaticals de l’Institut d’Estudis Catalans amb un enfocament pràctic i pedagògic.

Treballem els eixos transversals de la LOMLOE a través de la seqüència didàctica «Rutina de pensament» – «Treball cooperatiu» – «Repte».

Articulem els sabers bàsics de la literatura a partir de la lectura de fragments d’obres que giren al voltant d’un eix temàtic concret.

Ajustem i modifiquem la proposta curricular desenvolupada a cada curs amb l’objectiu d’atendre l’alumnat amb necessitats educatives especials.

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

978-84-218-7406-6
1r ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7406-6
ISBN Digital: 978-84-218-7686-2
978-84-218-7407-3
2n ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7407-3
ISBN Digital: 978-84-218-7687-9
978-84-218-7408-0
3r ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7408-0
ISBN Digital: 978-84-218-7688-6
978-84-218-7409-7
4t ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7409-7
ISBN Digital: 978-84-218-7689-3

Comparteix-ho

Consulta els recursos digitals més rellevants
que completen el projecte educatiu

Descobreix-ne més...

Reprodueix vídeo

Sol·licita més informació!