Logo Codi Obert

Història del món contemporani

Destaquem...

Comparteix-ho

Exposició raonada i rigorosa

Prioritzem l’explicació dels processos històrics per facilitar-ne la comprensió per part de l’alumnat, amb nombrosos mapes, gràfics, notes aclaridores sobre conceptes fonamentals, noranta textos històrics i divuit d’historiogràfics, sobre aspectes d’interès especial i adequats al nivell de comprensió de l’alumnat, atès que no es pot aprendre allò que no s’entén.

S’han incorporat nous materials complementaris del llibre, com ara vídeos introductoris de cada bloc o compendis, en text i àudio, amb les idees bàsiques de cada unitat.

L’estructura del llibre manté l’ordre cronològic d’exposició, però s’han inclòs a cada bloc activitats finals de recerca (situacions d’aprenentatge) perquè l’alumnat descobreixi per si mateix la relació que existeix entre el passat i el present, d’acord amb l’esperit de la nova llei d’Educació.

El llibre analitza les causes històriques que han donat lloc a l’emergència mediambiental i promou la reflexió sobre les formes de revertir-la. A més, inclou diversos treballs d’investigació articulats al voltant dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) de l’ONU, seguint les directrius dels nous programes d’estudi oficials.

S’aborda de manera específica, en els apartats corresponents, el paper de les dones en la història contemporània.

En l’última unitat, completament revisada i actualitzada, s’hi tracten els «reptes del món actual» que s’indiquen específicament en l’annex de la HMC inclòs en el nou Decret d’ensenyaments mínims del Batxillerat.

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

978-84-218-7482-0
1r BA
ISBN Paper: 978-84-218-7482-0
ISBN Digital: 978-84-218-7787-6

Comparteix-ho

Consulta els recursos digitals més rellevants
que completen el projecte educatiu

Sol·licita més informació!