Logo Codi Obert

Història de l'art

Destaquem...

Comparteix-ho

Contextualització de l’art

Gràcies al context històric, cultural i tecnològic, l’alumnat entén i assimila millor els conceptes i la funció de les obres d’art de cada període. Per aquest motiu, cada unitat s’inicia amb un breu i concís context acompanyat d’exemples visuals.

La història de l’art convida a reflexionar, no només al voltant de les formes i els estils, sinó també sobre les relacions entre clients i artistes, la funció social de l’art, la mentalitat col·lectiva, la importància de la conservació del patrimoni, etc. En aquest projecte, a més, incidim en el paper de les dones al món de l’art i recuperem figures importants que han estat tradicionalment ignorades o oblidades al llarg de la història.

Per mitjà de preguntes i activitats, l’alumnat reflexiona sobre la funció de l’art en el passat i en l’actualitat. Algunes d’aquestes preguntes i activitats s’han de fer de manera individual; d’altres, en equip i de forma col·laborativa. Totes però fomenten l’aprenentatge actiu.

Per tal de facilitar l’estudi autònom, l’alumnat i el professorat pot accedir a totes les imatges i il·lustracions del llibre; a un glossari terminològic específic; a un diccionari iconogràfic amb explicacions dels temes representats a les obres estudiades; a vídeos de les obres comentades al final de cada unitat; a presentacions amb els aspectes més destacats; i a activitats autoavaluables.

Per mitjà de fitxes amb imatges i il·lustracions tècniques, l’alumnat pot aprendre a fer una fitxa tècnica de les obres més representatives de cada època. Disposa, a més, d’un conjunt d’activitats específiques que l’ajuden a preparar-se per a les PAU, i un exemple de comentari d’obra a cada unitat.

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

978-84-218-7485-1
2n BA
ISBN Paper: 978-84-218-7485-1
ISBN Digital: 978-84-218-7789-0

Comparteix-ho

Consulta els recursos digitals més rellevants
que completen el projecte educatiu

Sol·licita més informació!