Logo Codi Obert

Història de la Filosofia

Destaquem...

Comparteix-ho

Orientat a les PAU

Aprenentatges útils per a les proves de selectivitat. Proposem un gran nombre de comentaris de text resolts i autoavaluables.

Vídeos breus que faciliten l’aprenentatge autònom i ajuden a la comprensió de continguts d’una especial rellevància o dificultat.

Presentem una exposició raonada i cuidada dels continguts curriculars.

Contextualizem els sabers de l’àrea tot implementant metodologies actives que potencien el pensament crític. Les activitats «No és cosa del passat» i «El repte» presenten
situacions d’aprenentatge que connecten la filosofia amb els problemes actuals de l’alumnat i exigeixen una aplicació creativa dels continguts.

Plantegem un aprenentatge més dinàmic a través de diferents recursos audiovisuals. Incorporem una síntesi final dels continguts en format visual.

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, tot connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris
d’avaluació del currículum.

978-84-218-7477-6
2n BA
ISBN Paper: 978-84-218-7477-6
ISBN Digital: 978-84-218-7781-4

Comparteix-ho

Consulta els recursos digitals més rellevants
que completen el projecte educatiu

Sol·licita més informació!