Logo Codi Obert

Física i química

Destaquem...

Comparteix-ho

Nou ecosistema didàctic: les situacions d’aprenentatge

Oferim a cada unitat un repte com a fil conductor i el seqüenciem en diferents situacions d’aprenentatge per contextualitzar els continguts abordats i per donar resposta a les competències clau en els nous àmbits de la LOMLOE.

Incorporem en els contextos els Objectius de Desenvolupament Sostenible, que són l’eix transversal de la LOMLOE, i el treball d’habilitats per a la vida i d’habilitats científiques pròpies de l’àrea.

En cada unitat articulem una triple seqüència:

Prepara’t: vídeo amb continguts previs per a abordar amb èxit la unitat.

Millora: activitats autoevaluables de reforç o ampliació segons el que necessiti l’alumne.

Posa’t a prova: test final d’autoavaluació,
amb l’objectiu de ser conscient del
propi aprenentatge.

Presentem canvis de registre per captar l’atenció de l’alumnat i per promoure la descoberta a través de recursos multimèdia com interactius, vídeos d’experiments, simulacions, animacions i tutorials de Professor a casa.

Donem molt espai a les activitats contextualitzades de caràcter transversal que són les que permeten connectar els coneixements i competències amb el món real.

Oferim un extens i complet quadern complementari amb activitats extra que l’alumne pot realitzar a mesura que va avançant amb el llibre teòric.

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat vinculant els indicadors de desenvolupament de Física i Química amb els criteris d’avaluació del currículum.

978-84-218-7343-4
2n ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7343-4
ISBN Digital: 978-84-218-7692-3
978-84-218-7341-0
3r ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7341-0
ISBN Digital: 978-84-218-7690-9
978-84-218-7345-8
4t ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7345-8
ISBN Digital: 978-84-218-7694-7

Comparteix-ho

Consulta els recursos digitals més rellevants
que completen el projecte educatiu

Sol·licita més informació!