Logo Codi Obert

Educació en valors cívics i ètics

Destaquem...

Comparteix-ho

Ensenyament a partir de l’entorn de l’alumnat

Contextualitzem els sabers en situacions de la nostra realitat per crear-nos un criteri propi i argumentat.

Promovem conductes i actituds coincidents amb els valors ètics i els principis que els
sostenen.

Partim d’una mirada global sobre el món actual per educar en el compromís actiu i
responsable amb un mateix, amb els altres i amb l’entorn.

Proposem projectes interdisciplinaris per promoure el treball col·laboratiu i la transferència d’aprenentatges entre els blocs curriculars de l’assignatura.

Oferim una selecció de recursos per tal de facilitar la comprensió dels continguts, activar les ganes d’aprendre i fomentar un judici crític, ètic i estètic.

Donem resposta a l’avaluació de les competències específiques de l’àrea i de les competències clau del perfil de sortida de l’alumnat, connectant els indicadors d’acompliment de l’assignatura amb els criteris d’avaluació del currículum.

COVER_Educacio en valors_LOMLOE_CAT11
3r-4t ESO
ISBN Paper: 978-84-218-7446-2
ISBN Digital: 978-84-218-7749-4

Comparteix-ho

Consulta els recursos digitals més rellevants
que completen el projecte educatiu

Sol·licita més informació!