Logo Codi Obert

CODI OBERT
Competència digital amb la xarxa de recursos digitals i interactius més gran

CODI OBERT
L’educació per al desenvolupament sostenible i la ciutadania mundial

CODI OBERT
L’aprenentatge competencial, autònom, significatiu i reflexiu

CODI OBERT
Obert a la diversitat amb la personalització de l’ensenyament

CODI OBERT
Amb perspectiva inclusiva i no sexista

CODI OBERT
Despertant la curiositat, fomentant la motivació per a l’aprenentatge

CODI OBERT
Despertant la curiositat, fomentant la motivació per a l’aprenentatge

CODI OBERT
Amb perspectiva inclusiva i no sexista

CODI OBERT
L’educació per al desenvolupament sostenible i la ciutadania mundial

CODI OBERT
L’aprenentatge competencial, autònom, significatiu i reflexiu

CODI OBERT
Competència digital amb la xarxa de recursos digitals i interactius més gran

CODI OBERT
Obert a la diversitat amb la personalització de l’ensenyament

Educació Secundària d’Editorial Casals

Un projecte que reflecteix la nova realitat curricular aplicable a les aules de Secundària

Batxillerat d’Editorial Casals

Un projecte que reflecteix la nova realitat curricular i que acompanya cap a les proves d’accés a la universitat

Sol·licita més informació!